GLHS Consult

Jeg er deltidsansat professor på SDU og har 25 års erfaring indenfor universitets- og konsulentverdenen med at planlægge og gennemføre forsknings- og konsulentprojekter. Herudover har jeg gennem årene holdt en lang række foredrag landet over.

Jeg tilbyder til kommuner og andre, offentlige virksomheder at planlægge og gennemføre kvalitative og kvantitative undersøgelser og analyser, herunder interview- og spørgeskemaundersøgelser. Det sker i tæt dialog med opdragsgiveren. Jeg har tidligere lavet projekter for bl.a. Tønder Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Lemvig Kommune, Esbjerg Kommune, samt for Erhvervsstyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen.

Herudover er jeg interesseret i at deltage i nationale og internationale forskningsprojekter, herunder i udarbejdelse af forskningsansøgninger.

Jeg beskæftiger mig med emneområder som landdistriktsudvikling, regional udvikling samt centrale, kommunale områder som kultur- og fritidsområdet, socialområdet, unge og beskæftigelse og branding af et lokalt eller regionalt område.

Lav din egen hjemmeside gratis!