Udvalgte udgivelser 2000-2024 

Se fuld publikationsliste HER 

(flere af publikationerne kan downloades)

BØGER

Larsen, K. E., & Svendsen, G. L. H. (2023). Fra hestetid til maskintid: En sønderjysk levnedsberetning af Kaj Elkjær Larsen. Historisk Samfund for Sønderjylland.

Svendsen, G. L. H., Brandt, U. S., & Svendsen, G. T. (2021). Kontrol eller tillid? Hard-riding og easy-riding i velfærdssamfundet. Akademisk Forlag.

Svendsen, G. L. H., Sørensen, J. F. L., & Noe, E. B. (red.) (2018). Vækst og vilkår på landet: Viden, visioner og virkemidler. Syddansk Universitetsforlag. University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences Nr. 576.

Svendsen, G. L. H., & Svendsen, G. T. (2016). Trust, Social Capital and the Scandinavian Welfare State: Explaining the Flight of the Bumblebee. Edward Elgar Publishing.

Svendsen, G. L. H. (red.) (2013). Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet: Viden, cases, teorier. (1. udg.) Syddansk Universitetsforlag. 

Hegedahl, P., & Svendsen, G. L. H. (red.) (2011). Tillid - samfundets fundament: Teorier, tolkninger og cases. Syddansk Universitetsforlag. Studies in History and Social Sciences Bind 423.

Svendsen, G. T., & Svendsen, G. L. H. (2009). Handbook of Social Capital: The Troika of Sociology, Political Science and Economics. (1 udg.) Edward Elgar Publishing.

Svendsen, G. L. H., & Tanvig, H. W. (red.) (2007). Landvindinger: Landdistriktsforskning og -perspektiver. (1 udg.) Syddansk Universitetsforlag.

Svendsen, G. T., & Svendsen, G. L. H. (2006). Social kapital: En Introduktion. Hans Reitzels Forlag. 

Svendsen, G. L. H., & Svendsen, G. T. (2004). The Creation and Destruction of Social Capital: Entrepreneurship, Co-operative Movements and Institutions. Edward Elgar Publishing. 

Svendsen, G. L. H. (2003). Samarbejde og konfrontation: Opbygning og nedbrydning af social kapital i de danske landdistrikter 1864-2003. Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitet. Det Humanistiske Fakultet. 

RAPPORTER

Schmidt, T. D., Jensen, P. S., Sørensen, J. F. L., & Svendsen, G. L. H. (2021). Udflytning af statslige arbejdspladser: Hvordan påvirkes beskæftigelsen på det lokale arbejdsmarked? Syddansk Universitet. CLF Report Nr. 77.

Svendsen, G. L. H., & Sørensen, J. F. L. (2016). Skolelukninger på landet: En undersøgelse af skolelukningsforløb i Tønder Kommune 2010-11, samt lukningernes konsekvenser for de berørte lokalsamfund. Syddansk Universitet, Center for Landdistriktsforskning. CLF Reports Nr. 56.

Kromann, D. S., & Svendsen, G. L. H. (2015). Landsbypedeller - en effektiv måde at understøtte lokale ildsjæle på? En spørgeskemaundersøgelse om forventninger til en landsbypedelordning i Tønder og Ringkøbing-Skjern kommuner. Syddansk Universitet, Center for Landdistriktsforskning. CLF Reports Nr. 44.

Sørensen, J. F. L., & Svendsen, G. L. H. (2014). Borgernes holdninger til landdistrikternes image og udvikling. Syddansk Universitet. Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter. CLF Reports Nr. 28/2014.

Svendsen, G. L. H. (2013). Mellem følelser og fornuft: Til- og fraflyttere i Lemvig Kommune, med fokus på de unge fraflyttere. Syddansk Universitet. Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter. CLF Report series Nr. 20.

Svendsen, G. L. H. (2010). Biblioteksservice i landdistrikter: Erfaringer, modeller og perspektiver. Syddansk Universitet. Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter. IFUL report series Nr. 14/2009.

Møller, J., & Svendsen, G. L. H. (red.) (2010). Den blomstrende landsby: Ressourcer og udfordringer. Syddansk Universitet. Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter. CLF Report series Nr. 3.

Svendsen, G. L. H. (red.) (2009). Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling? Syddansk Universitet. Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter. IFUL Report Nr. 11.

Svendsen, G. L. H. (2009). Ildsjæle, netværk, tillid, købmandskab - og troen på, at det umulige ikke er umuligt: Om to innovative virksomheder i Udkantsdanmark. Syddansk Universitet. Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter. IFUL Report Series Nr. 13/2009.

Svendsen, G. L. H. (2008). Lokal centralisering: En model for offentlige serviceydelser på landet. Syddansk Universitet. Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter.

Sørensen, J. F. L., & Svendsen, G. L. H. (2007). Adgang til sundhedsservice i yderområder: Hvilken betydning har det for bosætningen? Et casestudie. Syddansk Universitet. Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter.

Svendsen, G. L. H. (2007). Hvorfor klarer nogle udkantssamfund sig bedre end andre? En analyse af udnyttelsen af stedbundne ressourcer i to danske udkantssamfund. Syddansk Universitet. Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter. IFUL Reports 2007 Nr. 2.

Svendsen, G. L. H. (2003). Vi hilser da på hinanden... De nye tilflyttere i Ravnsborg Kommune: Problemer og muligheder. Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter. Arbejdspapir, CFUL, Esbjerg Nr. 5/03.

ARTIKLER

Sørensen, J. F. L., & Svendsen, G. L. H. (2023). What makes peripheral places matter? Applying the concept of political capital within a multiple capital framework. Journal of Rural Studies, 103. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103136 

Svendsen, G. L. H., Brandt, U. S., & Svendsen, G. T. (2023). The survival game: Impression management and strategies of survival under extreme conditions in a Soviet Gulag prison camp. Theory and Society, 52 (3), 509-541.

Erlandsen, M., & Svendsen, G. L. H. (2023). 'Getting along' or 'getting ahead'? How urban-to-rural newcomers employed at Danfoss in south Denmark build bridging, bonding and linking social capital. Journal of Rural Studies, 97, 202-213.

Sørensen, J. F. L., Svendsen, G. L. H., Jensen, P. S., & Schmidt, T. D. (2021). Do rural school closures lead to local population decline? Journal of Rural Studies, 87, 226-235.

Christensen, L. K., Høyer, K. M., & Svendsen, G. L. H. (2020). Capital configurations and trade-offs: How do families with children, wishing to move to a rural area, search for their new location in order to achieve desired forms of capital? Journal of Rural Studies, 77, 148-158.

Svendsen, G. L. H. (2020). Flygter de unge væk fra landdistrikterne? Lidt af historien om, hvordan Andelsdanmark blev udgrænset som Udkantsdanmark, samt de nutidige konsekvenser heraf. Økonomi & Politik, 93(2), 78-91.

Svendsen, G. L. H. (2018). Between belonging and longing: Why do young rural-urban migrants leave their places of birth, what do they leave behind, and do they consider moving back? Journal of Cultural Analysis and Social Change, 3(1), [02].

Svendsen, G. L. H., & Svendsen, G. T. (2018). Stort er velgjort – eller småt er godt? Folkeskolelukninger og social kapital. Tidsskrift for professionsstudier, 14(27), 92-102.

Svendsen, G. L. H., & Svendsen, G. T. (2017). Varme mødesteder i Cold Hawaii? Tillid, mødesteder og løsning af kollektive handlingsproblemer i et lokalsamfund. Tidsskrift for professionsstudier, 13(24), 38-45.

Svendsen, G. L. H., & Svendsen, G. T. (2016). Homo Voluntarius and the Rural Idyll: Voluntary Work, Trust and Solidarity in Rural and Urban Areas. Journal of Rural and Community Development, 11(1), 56-72.

Sørensen, J. F. L., & Svendsen, G. L. H. (2016). Socialisation or self-interest? Explaining public attitudes towards government support for rural areas. Journal of Rural and Community Development, 11(1), 30-42.

Svendsen, G. L. H., & Svendsen, G. T. (2015). The Puzzle of the Scandinavian Welfare State and Social Trust. Issues in Social Science, 3(2), 90-99.

Svendsen, G. L. H. (2014). Associational autonomy or political influence? The case of the cooperation between the Danish Dairies' Buttermark Association and the Danish state, 1900-1912. Business History, 56(7), 1084-1110.

Svendsen, G. L. H. (2013). Public libraries as breeding grounds for bonding, bridging and institutional social capital: The Case of Branch Libraries in Rural Denmark. Sociologia Ruralis, 53(1), 52-73.

Winther, M. B., & Svendsen, G. L. H. (2012). "The Rotten Banana fires back": The story of a Danish discourse of inclusive rurality in the making. Journal of Rural Studies, 28(4), 466-477.

Svendsen, G. L. H., Kjeldsen, C., & Noe, E. (2010). How do private entrepreneurs transform local social capital into economic capital? Four case studies from rural Denmark. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 39(6), 631-644.

Svendsen, G. L. H. (2008). Bourdieukonomi. Samfundsøkonomen, (3), 15-20.

Svendsen, G. L. H., Nannestad, P., & Svendsen, G. T. (2008). Bridge over troubled water? Migration, social capital and the welfare state. Journal of Ethnic and Migration Studies, 34(4), 607-631.

Svendsen, G. L. H. (2008). Kan uhæderlighed betale sig i Danmark? Om velfærdsmyten om, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Samfundsøkonomen, (2), 4-10.

Waldstrøm, C., & Svendsen, G. L. H. (2008). On the capitalization and cultivation of social capital: Towards a neo-capital general science? Journal of Behavioral and Experimental Economics, 37(4), 1495-1514.

Svendsen, G. L. H., & Patulny, R. (2007). Exploring the social capital grid: Bonding, bridging, qualitative, quantitative. International Journal of Sociology and Social Policy, 27(1/2), 32-51.

Svendsen, G. L. H., & Sørensen, J. F. L. (2007). There's more to the picture than meets the eye: Measuring tangible and intangible capital in two marginal communities in rural Denmark. Journal of Rural Studies, 23(4), 453-471.

Svendsen, G. L. H. (2006). Studying social capital in situ: A qualitative approach. Theory and Society, 35(1), 39-70.

Svendsen, G. L. H. (2004). Vi hilser da på hinanden... Social kapital i en dansk udkantskommune. Dansk Sociologi, (3), 29-47.

Svendsen, G. L. H., Chloupkova, J., & Tinggaard Svendsen, G. (2003). Building and destroying social capital: The case of cooperative movements in Denmark and Poland. Agriculture and Human Values, 20(3), 241-252.

Svendsen, G. L. H., & Svendsen, G. T. (2003). Social kapital og økonomisk sociologi. Distinktion : Scandinavian Journal of Social Theory, 4(2), 105-118.

Svendsen, G. L. H., & Svendsen, G. T. (2003). The wealth of nations: Bourdieuconomics and social capital. Theory and Society, 32(5/6), 607-631.

Svendsen, G. L. H. (2001). Hvad er social kapital? Dansk Sociologi, 12(1), 50-61.

Svendsen, G. L. H., & Svendsen, G. T. (2000). Measuring social capital: The Danish Co-operative Dairy Movement. Sociologia Ruralis, 40(1), 72-86.

KRONIKKER

Svendsen, G. L. H. (2024). Faderen var med til at grundlægge Hamas. Sønnen kalder Hamas-lederne terrorister og kriminelle. Kristeligt Dagblad.

Svendsen, G. L. H. (2024). Hvorfor må vi ingenting vide om voldsforbrydere i medierne? Avisen Danmark.

Svendsen, G. L. H. (2024). Danskerne åd det royale realityshow råt. Jyllands-Posten.

Schmidt, T. D., Sørensen, J. F. L., Svendsen, G. L. H., & Jensen, P. S. (2021). Hvordan påvirkes det lokale arbejdsmarked af udflytning af statslige arbejdspladser? Jyllands-Posten.

Svendsen, G. L. H. (2021). Udgifterne til førtidspension er på himmelflugt: Hvorfor kan kurven ikke knækkes? Jyllands-Posten.

Svendsen, G. L. H. (2020). Det er synd for det lille, stakkels komma. Jyllands-Posten.

Svendsen, G. L. H. (2019). Hvorfor skal danskerne finansiere et kongehus? Information.

Svendsen, G. L. H. (2019). Ulandsbistanden - er en epoke ved at være slut? Jyllands-Posten.

Svendsen, G. L. H. (2019). Vi hader ikke dem, der kommer hertil - men vi frygter for pengekassen. JydskeVestkysten.

Svendsen, G. L. H. (2018) Miraklet i Borris. Jyllands-Posten.

Svendsen, G. L. H. (2018). Er Danmark blevet en socialiststat? Jyllands-Posten.

Svendsen, G. L. H. (2018). Hvorfor dog ikke blot forbyde cigaretter? Jyllands-Posten.

Svendsen, G. L. H. (2017). Et mareridt af møder. Jyllands-Posten.

Svendsen, G. L. H. (2017). Forestillingen om et Udkantsdanmark er ikke et nyt fænomen. Information.

Svendsen, G. L. H. (2017). Tillid er olien i samfundets motor. Fyens Stiftstidende.

Svendsen, G. L. H. (2016). Skueproces om skolelukninger. Jyllands-Posten.

Svendsen, G. L. H. (2015). Stavekontrolprogrammet tager over. Jyllands-Posten.

Svendsen, G. L. H. (2013). Livet på landet: Myter og virkelighed. Jyllands-Posten.

Svendsen, G. L. H. (2012). Pas på folkebibliotekerne. Morgenavisen Jyllandsposten.

Svendsen, G. L. H. (2011). Projektsamfundet på speed. Jyllands-Posten.

Svendsen, G. L. H. (2008). Tillid er samfundets fundament. Berlingske Tidende.

Svendsen, G. L. H. (2007). Hvad gør vi med landsbyerne i udkanterne? Morgenavisen Jyllands-Posten.

Svendsen, G. L. H. (2007). Lidt sort arbejde skader vel ikke...? Morgenavisen Jyllands-Posten.

Svendsen, G. L. H. (2007). Når de hæderligste skuldre bærer byrden. Berlingske Tidende.

Svendsen, G. L. H. (2007). Vi skal passe på vores sociale kapital. Kristeligt Dagblad.

Lav din egen hjemmeside gratis!