Eksempler på projekter

(Projekterne kan også downloads HER)

ARBEJDSMARKED

Effekterne af udflytning af statslige arbejdspladser (2021)

Kombineret interviewundersøgelse og kvantitativ undersøgelse i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg og Skat i Ringkøbing.

UDDANNELSE

Konsekvenserne af lukninger af folkeskoler på landet (2016)

Kombineret interviewundersøgelse og kvantitativ undersøgelse i samarbejde med Tønder Kommune.

FORENINGSLIV

Landsbypedeller - en effektiv måde at understøtte lokale ildsjæle på? (2015)

Spørgeskemaundersøgelse om forventninger til en landsbypedelordning i Tønder og Ringkøbing-Skjern kommuner

LANDDISTRIKTSUDVIKLING

Borgernes holdninger til landdistrikternes image og udvikling (2014)

Spørgeskemaundersøgelse baseret på data fra Land-By Barometer undersøgelsen (2011).

UNGES BOSÆTNINGSVALG

Mellem følelser og fornuft: Unge, der er flyttet fra Lemvig Kommune (2013)

Kombineret spørgeskema- og interviewundersøgelse i samarbejde med Lemvig Kommune.

OFFENTLIG SERVICE

Biblioteksservice på landet: Erfaringer, modeller og perspektiver (2010)

Spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne, Varde Bibliotek og Esbjerg Kommunes Biblioteker.

LANDBRUG OG LIV PÅ LANDET

Innovative virksomheder på landet (2009)

Interviewundersøgelse i to små, jyske virksomheder som del af forskningsprojektet Landbrugsrelaterede, Innovative Virksomheder (LIV-projektet).

OFFENTLIG SERVICE

Adgang til sundhedsservice på landet (2009)

Kombineret spørgeskema- og interviewundersøgelse blandt borgere i Odense og på Ærø. Del af  det INTERREG medfinansierede Baltic eHealth projekt.

OFFENTLIG SERVICE/

FORENINGSLIV

Lokal centralisering: En model for offentlige serviceydelser på landet (2008)

En undersøgelse af multifunktionelle kulturhuse i Danmark og Holland. Politikanbefalinger på baggrund af litteraturstudie, spørgeskema- og interviewundersøgelser.

LANDDISTRIKTSUDVIKLING

Hvorfor udvikler lokalsamfund i landdistrikterne sig forskelligt? (2007)

Kombineret interviewundersøgelse og spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med fire danske kommuner.

LANDDISTRIKTSUDVIKLING

Vi hilser da på hinanden... Relationerne mellem lollikker og sjællandske tilflyttere i en lollandsk kommune (2003)

Feltarbejdsundersøgelse i samarbejde med den tidligere Ravnsborg Kommune.

Lav din egen hjemmeside gratis!