CV

Ph.d. Gunnar Lind Haase Svendsen

Birkevej 2, 6270 Tønder
+45 22 82 37 07
glhs@sam.sdu.dk
Født: 1965


PRÆSENTATION

Jeg er uddannet antropolog, men har arbejdet som sociolog, ofte i tæt samarbejde med politologer og økonomer. Jeg har især arbejdet inden for landdistriktsforskning. Jeg har en ph.d.-grad inden for kulturhistorie. Titlen på min ph.d.-afhandling er Samarbejde og konfrontation. Opbygningen og nedbrydning af social kapital i de danske landdistrikter 1864-2003 - med fokus på folkelige bevægelser på landet, primært andelsbevægelsen, husmandsbevægelsen og idrætshalsbevægelsen. Især har jeg bidraget til at anvende og videreudvikle begrebet "social kapital" inden for den internationale litteratur, ofte med fokus på foreningslivet. Herudover har jeg beskæftiget mig meget med begrebet "tillid". Jeg har udgivet lidt over 200 publikationer - se min fulde publikationsliste her.

Jeg kan lide at arbejde på tværs af faggrænser. Min største force er nok skriftlig formidling og fordybelse i at løse forsknings- og konsulentopgaver. Jeg har administrativ erfaring samt ledelseserfaring som studieleder gennem 10 år samt som forskningsgruppeleder i 5 år. Det har bl.a. givet mig træning i at løse komplekse problemer. 

Jeg holder generelt meget af at vejlede og har som mangeårig underviser på universitetet fundet det meget berigende både at undervise og vejlede de studerende. Fra og med 1. september 2022 er jeg efter eget ønske overgået til en 10 procents stilling som professor. Stillingen rummer kun forskningsforpligtelser. Jeg er gift og har fire børn. Udover rejser og skak elsker jeg cykel- og gåture og er i det hele taget et naturmenneske :-)

ARBEJDSERFARINGJanuar 2014 -

PROFESSOR - INSTITUT FOR SOCIOLOGI, MILJØ- OG ERHVERVSØKONOMI, SYDDANSK UNIVERSITET, ESBJERG

Arbejdsopgaver: Forskning, undervisning, vejledning, studieledelse, forskningsgruppeledelse, projektarbejde, konsulentopgaver


Februar 2010 - Januar 2014

PROFESSOR MSO (MED SÆRLIGE OPGAVER) - INSTITUT FOR SOCIOLOGI, MILJØ- OG ERHVERVSØKONOMI, SYDDANSK UNIVERSITET, ESBJERG

Arbejdsopgaver: Forskning, undervisning, vejledning, studieledelse, forskningsgruppeledelse, projektarbejde, konsulentopgaver


August 2006 - Januar 2010

LEKTOR - INSTITUT FOR SOCIOLOGI, MILJØ- OG ERHVERVSØKONOMI, SYDDANSK UNIVERSITET, ESBJERG

Arbejdsopgaver: Forskning, undervisning, vejledning, studieledelse, forskningsgruppeledelse, projektarbejde, konsulentopgaver


Januar 2006 - Juli 2006

POST DOC. - INSTITUT FOR SOCIOLOGI, MILJØ- OG ERHVERVSØKONOMI. SYDDANSK UNIVERSITET, ESBJERG

Arbejdsopgaver: Forskning, undervisning, vejledning, projektarbejde, konsulentopgaver


Marts 2003 - Januar 2006

FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSMEDARBEJDER (SENIOR) - CENTER FOR FORSKNING OG UDVIKLING I LANDDISTRIKTER, SYDDANSK UNIVERSITET, ESBJERG

Arbejdsopgaver: Forskning, projektarbejde, konsulentopgaver


Januar 2000 - December 2002

PH.D.-STUDERENDE - INSTITUT FOR GRÆNSEREGIONSFORSKNING (INSTITUT FOR HISTORIE, KULTUR OG SAMFUNDSBESKRIVELSE, SDU)

Arbejdsopgaver: Forskning, projektarbejde, konsulentopgaverFebruar 2002 - Juni 2002

EKSTERN LEKTOR - INSTITUT FOR ETNOGRAFI OG SOCIALANTROPOLOGI, AARHUS UNIVERSITET

Arbejdsopgaver: Undervisning


Januar 2002 - Juni 2002

PROJEKTMEDARBEJDER - INSTITUT FOR GRÆNSEREGIONSFORSKNING, SYDDANSK UNIVERSITET, AABENRAA

Arbejdsopgaver: Forskning, konsulentopgaver


August 1997 - December 1999

UNDERVISER I DANSK FOR FREMMEDSPROGEDE - SPROGSKOLEN, HADERSLEV


September 1998 - December 1998

UNDERVISNINGSASSISTENT - INSTITUT FOR ETNOGRAFI OG SOCIALANTROPOLOGI, AARHUS UNIVERSITET
UDDANNELSE


2007 - 2007 

ADJUNKTPÆDAGOGIKUM - SYDDANSK UNIVERSITET, SAMFUNDSVIDENSKAB


2000 - 2002

PH.D.-STUDERENDE (KULTURHISTORIE) - INSTITUT FOR GRÆNSEREGIONSFORSKNING, SYDDANSK UNIVERSITET


2000

KURSER I STATISTIK OG HISTORISK METODE - SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE


1995 - 1996

RUSSISK (SIDEFAG) - AARHUS UNIVERSITET, SLAVISK INSTITUT


1987 - 1994

CAND.MAG I ANTROPOLOGI - AARHUS UNIVERSITET, INSTITUT FOR ETNOGRAFI OG SOCIALANTROPOLOGI


1983 - 1986

STUDENTEREKSAMEN (KLASSISK-SPROGLIG LINJE) - VIBORG KATEDRALSKOLE

KVALIFIKATIONER

 • Undervisningserfaring
 • Erfaring med at vejlede
 • Erfaring med at anvende kvalitative metoder
 • Forskningserfaring
 • Erfaring med at lave konsulentopgaver
 • Erfaring med at benytte databaser (fx Statistikbanken)
 • Ledelseserfaring
 • Erfaring med fundraising
 • Erfaring med at interviewe
 • Erfaring med deskriptiv statistik
 • Detaljeorienteret
 • Samvittighedsfuld
 • Innovativt tænkende
 • God til fordybelse
 • Vedholdende
 • Målrettet
 • God til skriftlig formidling
 • Gode samarbejdsevner
SPROG


DANSK

 • Forståelse: Flydende/modersmål
 • Tale: Flydende/modersmål
 • Læse: Flydende/modersmål
 • Skrive: Flydende/modersmål


ENGELSK

 • Forståelse: Flydende/modersmål
 • Tale: Flydende/modersmål
 • Læse: Flydende/modersmål
 • Skrive: Flydende/modersmål


FRANSK

 • Forståelse: Øvet
 • Tale: Begynder
 • Læse: Øvet
 • Skrive: Begynder


SPANSK

 • Forståelse: Begynder
 • Tale: Begynder
 • Læse: Begynder
 • Skrive: Begynder


TYSK

 • Forståelse: Øvet
 • Tale: Øvet
 • Læse: Øvet
 • Skrive: Øvet


RUSSISK

 • Forståelse: Øvet
 • Tale: Øvet
 • Læse: Øvet
 • Skrive: Begynder


RUMÆNSK

 • Forståelse: Øvet
 • Tale: Begynder
 • Læse: Begynder
 • Skrive: Begynder


ITALIENSK

 • Forståelse: Begynder
 • Tale: Begynder
 • Læse: Begynder
 • Skrive: Begynder
FRIVILLIGT ARBEJDE


Maj 2015 - Februar 2019

FORMAND FOR TØNDER TENNISKLUB - TØNDER TENNISKLUB


Januar 2004 - Juni 2005

FODBOLDTRÆNER - MÅRSLET
IT-ERFARING

Word
Excel

SurveyXact
PowerPoint 
NVivo (analyse af kvalitative data)
SPSS 
Statistikbanken
De Kommunale Nøgletal 
InfoMedia (medie database) 
Links

PUBLIKATIONER: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/glhs

Lav din egen hjemmeside gratis!